Tjänster

Partnerskap
Ni kan teckna ett abonnemang med HR Service Partner som dels garanterar er ett lägre pris på rådgivningstjänster och dels ger er en personlig HR-konsult dedikerad till er verksamhet. I abonnemangsavgiften ingår en grundläggande kartläggning av er verksmhet ur ett HR-perspektiv som vi genomför med er under ca en halvdag samt inläsning av material m m specifikt för er verksamhet.

HR Partner
Tjänster av rådgivande karaktär så som analyser, strategier och planer för t ex en organisationsförändring.

Ni använder oss av underkonsulter för kunskapsöverföring men genomför åtgärder och operationer i egen regi. Vi åtar oss även uppdrag i Advisory boards eller styrelseuppdrag.

HR Service
Uppdrag och service inom HR-området så som interimistisk HR-ansvarig/Personalchef att hyra, utredningar och uppdrag där vi utför det operativa arbetet åt er. På plats hos er eller i våra lokaler.

Coachning
Ledar- eller individcoachning med en professionell coach från oss inom t ex ledarskap, karriärplanering eller karriärändring.

Rekryteringstjänster
Vi personbedömer era kandidater. Vårt fokus ligger på bedömning av lämplighet och personbedömning av kandidater i syfte att komplettera er expertis i bedömning av relevant yrkeskompetens. Sker enligt överenskommen process. Vi kan åta oss rekryteringsadministration, annonsering m m enligt ert önskemål.